Pesan Untuk Lelaki

kimbum

Beberapa hari lalu,saya mendapat pesan dari seorang sahabat yang kebetulan ulang tahun. Pesan itu tidak hanya menasehati dirinya sendiri,tapi juga bagi seluruh kaum (yang merasa) lelaki.

Dalam pesannya, ada empat golongan lelaki yang kelak akan ditarik wanita ke neraka. Mereka adalah kaum lelaki yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya seperti:

1. Sebagai Ayah
Apabila seorang ayah tidak memedulikan keshalihan anak-anak perempuannya di dunia, dia tidak mengajarkan atau menyempatkan anaknya belajar agama seperti mengajarkan shalat, mengaji, dsb. Dia membiarkan anak-anak perempuannya tidak menutup aurat. Maka dia akan ditarik ke neraka oleh anaknya.

2. Menjadi suami
Apabila seorang suami tidak memedulikan tindak tanduk isterinya. Istrinya dibiarkan bergaul bebas di luar rumah tanpa mengacuhkan norma-norma agama, dibiarkan suka menghias diri yang bukan untuk suaminya tapi lebih untuk terlihat indah dipandang lelaki lain yang bukan muhrim. Maka apabila suami berdiam diri walaupun dia seorang alim, maka dia akan turut ditarik oleh isterinya kelak.

3.Menjadi kakak
Apabila ayahnya sudah tiada, tanggung jawab menjaga wanita jatuh ke pundak kakak lelaki tertuanya. Jikalau mereka hanya mementingkan keluarganya saja, sementara adik perempuannya dibiarkan berbelok dari ajaran Islam, tunggulah tarikan sang adiknya ke neraka di akhirat nanti.

4.Anak lelakinya
Apabila seorang anak tidak mengingatkan ibunya perihal perilakunya yang menyimpang dari ajaran Islam sehingga sang ibu terlena membuat kemungkaran dengan suka mengumpat, membuka aurat, dsb maka anak lelaki itu akan ikut ditanya serta diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak.

Maka dari itu sadarilah agar menjalankan peranan yang bertanggung-jawab dengan sebaik-baiknya atas amanah yg ALLAH telah pikulkan kepadamu wahai kaum LELAKI .

ALLAH SWT berfirman “Hai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari api Neraka.” (At Tahrim: 6)

Dari Ibnu Abbas: Rasullullah SAW bersabda “Berilah pengetahuan agama kepada mereka dan berilah pelajaran budi pekerti yang bagus kepada mereka.”

Dari Ali bin Abi Tholib dan Ibnu Abbas ra berkata “Berikan pendidikan, ajarilah dengan ketaatan kepada Allah, serta takutlah dari kemaksiatan. Didiklah anggota keluargamu dengan dzikir yang akan menyelamatkan dari api neraka” ( Ibnu Katsir dan At Tabari).

Dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda,”Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang imam yang memimpin manusia adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dalam mengurusi ahli keluarganya. Ia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.”

humble.manNabi SAW bersabda “Takutlah kepada Allah dalam memimpin isteri-istrimu , karena sesungguhnya mereka adalah amanah yang berada di sampingmu, barangsiapa tidak memerintahkan sholat kepada isterinya dan tidak mengajarkan agama kepadanya, maka ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya.”

Allah SWT berfirman “Perintahkanlah keluargamu agar melakukan sholat.” (QS.Thaha: 132)
Nabi SAW bersabda : “Tidak ada seseorang yang menjumpai Allah SWT dengan membawa dosa yang lebih besar daripada seorang suami yang tidak sanggup mendidik keluarganya.”

ALLAH berfirman “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.

Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS An-Nur: 31).

Nabi SAW bersabda “Empat wanita penghuni Neraka ialah: Pertama wanita yang kotor mulutnya terhadap suami. Jika suaminya tidak ada di rumah ia tidak menjaga dirinya dan jika suaminya bersamanya ia memakinya, Kedua wanita yang memaksa untuk diberi apa yang suaminya tidak mampu, Ketiga wanita yang tidak menjaga auratnya dan memperlihatkan kecantikannya untuk menarik kaum pria, Keempat wanita yang bisanya cuma makan, minum dan tidur. Dan Ia juga tidak mau berbakti kpd Allah, Rasul dan suaminya.”

Tinggalkan komentar